JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Friande dom i mål om åtal för 22 år gammalt mord

[2017-04-24] Södertälje tingsrätt

Södertälje tingsrätt frikänner en 63-årig kvinna som stått åtalad för ett mord 1994. Kvinnan erkände inledningsvis mord, men ändrade sig under rättegången och erkände slutligen endast försök till mord.

Den 8 november 1994 hittades en avliden man vid ett flerfamiljs hus i Ronna, Södertälje. Mannen hade en kniv i ena handen och uppvisade ett flertal skador, bl.a. djupa sårskador i halsen. Förundersökning med misstanke om brott inleddes, men lades ner i december samma år eftersom händelsen rubricerades som självmord.

Den 8 december 2016 polisanmälde en 63-årig kvinna sig själv. Hon uppgav att hon dödat den påträffade mannen med en kniv och erkände mord. Kvinnan åtalades sedermera för mord. Under rättegången ändrade hon sin inställning och förnekade att hon dödat mannen, men erkände försök till mord. Under huvudförhandlingen genomfördes ett flertal förhör och lades fram omfattande skriftlig utredning, i form bl.a. av protokoll från brottsplatsundersökning och obduktion genomförda 1994.

Tingsrätten anser att det är utrett dels att mannen inte begick självmord och dels att han berövades livet av någon eller några personer. Kvinnan frikänns dock från alla missankar om brott. Domstolen anser att det kan ifrågasättas om hon har berättat hela sanningen om händelsen och att det finns omständigheter som medför att hennes uppgifter inte kan bedömas som tillförlitliga i alla delar. I domen pekas på att kvinnans berättelse i viss mån är ologisk och motsägs av övrig utredning. Tingsrätten konstaterar att finns alternativa gärningsmän och att det som framkommit om kvinnans missbruk av alkohol och narkotikaklassade tabletter samt om hennes psykiska tillstånd vid tiden när hon angav sig medför att erkännandet inte kan ligga till grund för en fällande dom.

Domstolen är inte enig i bedömningen. De ledamöter som är skiljaktiga från domen anser att kvinnans erkännande är tillförlitligt och att hon ska dömas för försök till mord.

Rättens ordförande var rådmannen Dan Isaksson.

Domen meddelas måndagen den 24 april 2017 kl. 11.00 i Södertälje tingsrätt.

Senast ändrad: 2017-04-24

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 2935-16