JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten meddelar friande dom i mål om grovt jaktbrott

[2018-03-06] Södertälje tingsrätt

Södertälje tingsrätt frikänner den 75-årige man som stått åtalad för att under september 2015 ha jagat varg och den 29 september 2015 ha dödat en varg, allt under tid när varg var fredad.

Omkring årsskiftet 2014/2015 etablerades ett vargrevir i bland annat Södertälje kommun, det så kallade Sjundareviret. Under 2015 skedde en mängd vargangrepp mot tamdjur i området. I augusti 2015 meddelades beslut om skyddsjakt efter varg. När tiden för skyddsjakten gick ut den 11 september 2015 hade ingen varg skjutits. Den 29 september 2015 dödades en varg av en man som sedermera kom att åtalas för grovt jaktbrott.

Mannen har nekat till grovt jaktbrott och gjort gällande att han under en morgonpromenad stötte på en varg på en väg i närheten av sitt bostadshus och att han sköt vargen eftersom det var uppenbart att den påbörjat ett angrepp mot en av hans hundar, som han rastade vid tillfället. Mannen har förklarat att han vidtog de åtgärder som kan krävas för att skrämma bort ett rovdjur, bland annat genom att skjuta ett varningsskott, och att han därefter för att skydda hunden dödade vargen genom att skjuta den.

Tingsrätten anser att den av åklagaren åberopade utredningen, bland annat en stor mängd sms- och e-postmeddelanden, inte är tillräcklig för att det ska anses ställt utom varje rimligt tvivel att mannen olovligen jagat varg under den i åtalet angivna tidsperioden. Vad avser händelsen den 29 september 2015 finner rätten att mannens redogörelse för händelseförloppet inte motbevisas av övrig utredning. Det finns dessutom utredning, främst uppgifter från representanter för länsstyrelsen som var på platsen efter det att vargen dödats och ett utlåtande från en viltobduktion, som ger stöd för att mannens beskrivning av händelsen är riktig. Det var därmed fråga om en situation där varg dödades i enlighet med ett undantag i jaktförordningen från förbudet mot att döda fredat vilt. Den aktuella bestämmelsen innebär bland annat att till exempel en hundägare får döda varg eller vissa andra rovdjur för att skydda sin hund från att skadas av ett angrepp från rovdjuret.

Domstolen är enig i sin bedömning.
Domen meddelades tisdagen den 6 mars 2018 kl. 11.00. Rättens ordförande var rådmannen Dan Isaksson.

Senast ändrad: 2018-03-06

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 1438-17